Καμπύλη 90° μονού τοιχώματος inox Φ100

Καμπύλη 90° μονού τοιχώματος inox Φ100. Κατασκευή από ανοξείδωτη αντιμαγνητική λαμαρίνα AISI 304
Κανένα σετ εικόνων